photorefflexx-black

 

 

Het copyright © en het intellectueel eigendom
van alle foto’s en de website, alsmede het logo photorefflexx-black
berusten bij de fotograaf: Han van Houten.

 

EXPOSITIES

Na vele exposities, in de Ardèche, Frankrijk,
is er een expositie in September 2017,
evenals in juni 2016, van een veertigtal foto’s
in de Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017JD Amsterdam